EducationEvents

8th Annual Vientiane Career and Education Fair

Join the 8th Annual Vientiane Career and Education Fair, at Don Chan Palace, on July 7th and 8th.

In this fair, everyone will have an opportunity to meet and discuss your career and future plan with big companies, international organizations and overseas university representatives. FREE ENTRY!!!

SPECIAL!!! In this fair, you will have an opportunity to have your English level tested by Vientiane College, one of the most well-known colleges in Vientiane. Make sure you come to the fair!!


ມາແລ້ວມາແລ້ວ!! ກັບງານຕະຫຼາດນັດສາຍອາຊີບ ແລະ ການສຶກສາຄັ້ງທີ່ 8 ທີ່ຈະຈັດຂືຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ໃນວັນທີ່ 7 ແລະ ວັນທີ່ 8​ ກໍລະກົດ ປີ 2018 ນີ້.

ງານນີ້ ພວກທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ ອົງກອນສານກົນ ແລະ ໂຕແທນມະຫາວິທະຍາໄລ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນ້ອງໆນັກສຶກສາທີ່ສົນໃຈ ຫຼື ພະນັກງານຕ່າງໆທີ່ສົນໃຈ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຟີ.

ພິເສດສຸດ!!! ພາຍໃນງານນີ້ ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມເສັງວັດລະດັບພາສາອັງກິດ ໂດຍ Vientiane College ຟຼີ. ມາຮ່ວມກັນໃຫ້ໄດ້ແທ້ໆເດີ!!

8th Annual Vientiane Career and Education Fair